1 SETMANA DE TARDES

Indica les setmanes que asistirà de forma esporàdica i a continuació tria el nombre d'unitats corresponent a les setmanes triades.