Galops

Al llarg de l'any preparem aquells alumnes que desitgin avaluar-se dels exàmens oficials de galops en funció del seu nivell segons el criteri dels professors.