prova

Dades de l'alumne

Dades del casal

OPCIÓ 1: MATÍ
OPCIÓ 2: MATÍ + DINAR
OPCIÓ 3: MATÍ + DINAR + TARDA

Opció acollida

Opció dinar

Si has escollit l'opció 1 (només matí), però en algunes d'elles tens previst que el teu fill o filla es quedi a dinar durant tota la setmana, indica-ho a continuació:

Opció dinar + tarda

Si has escollit l'opció 1 (només matí), però en algunes d'elles tens previst que el teu fill o filla es quedi a dinar + tarda al casal durant tota la setmana, indica-ho a continuació:

Opció acampada