Ensinistrament

Ensinistrament Bàsic

Tres dies a la setmana a escollir entre treball del cavall o classe.
Quota fixa al mes.


Ensinistrament Plus

Cinc dies a la setmana a escollir entre treball del cavall o classe.
Quota fixa al mes.


Ensinistrament Premium

Sis dies a la setmana a escollir entre treball del cavall o classe.
Quota fixa al mes.


 Apadrina'm

El club ofereix a tot aquell que desitgi gaudir d'un cavall propi l'oportunitat de tenir-ne un. Aquesta iniciativa té com a objectiu que una o dues persones apadrinin un cavall del centre i es facin responsables de les seves cures diàries i del maneig que comporta.

Es poden triar cavalls de passeig, d'iniciació, de perfeccionament i de competició. Depenen dels objectius del genet, el centre li recomanarà un o altre cavall.

350€ al mes

L'IVA està inclòs en tots els preus.

És imprescindible estar federat per poder matricular-se.