Pupil·latge

Com a casa enlloc!

El nostre objectiu és donar el màxim confort a la vida del cavall, atenent les seves necessitats i intentant mantenir els seus hàbits naturals, com ara estar en llibertat. Cada cavall disposa d'un box amb viruta o palla, menjadora fixa, abeurador automàtic i padock individual.

Bàsic

Farratge: palla i fenc
Pinso Jané mixt
Semillibertat 24 hores
Neteja del box 4 dies a la setmana
Serradures al box


Plus

Farratge: fenc
Pinso Jané mixt
Dieta extra de pinso al migdia (en cas de ser necessari pel cavall/poni)
Subministrament de vitamines
Servei de manta
Paddock de dia
Fenc al paddock
Neteja diària del box
Viruta al box


Prèmium

Farratge: fenc
Pinso de gamma superior
Dieta extra de pinso al migdia (en cas de ser necessari pel cavall/poni)
Subministrament de vitamines
Servei d'embenar a la nit
Servei de manta
Paddock de dia
Fenc al paddock
Neteja diària del box
Viruta al box

Formulari de Pupil·latge

Tipus de pupil·latge*
  • Pupil·latge Bàsic
  • Pupil·latge Plus
  • Pupil·latge Plus
  • Pupil·latge Premium